Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-4°

-

4

Februari

64%

-1°

-

4

Mars

64%

-

4

April

61%

15°

-

7

Maj

61%

22°

-

9

Juni

57%

26°

-

12

Juli

47%

28°

-

15

Augusti

53%

28°

-

12

September

64%

23°

-

8

Oktober

65%

16°

-

7

November

58%

-

6

December

57%

-1°

-

4