Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-3°

-

2

Februari

67%

-

2

Mars

67%

-

3

April

63%

16°

-

5

Maj

64%

24°

-

8

Juni

61%

27°

-

12

Juli

51%

28°

-

15

Augusti

56%

27°

-

13

September

66%

23°

-

8

Oktober

67%

16°

-

6

November

64%

-

3

December

64%

-1°

-

1