Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-6°

-

6

Februari

63%

-2°

-

5

Mars

64%

-

7

April

60%

14°

-

9

Maj

59%

21°

-

11

Juni

54%

24°

-

14

Juli

44%

26°

-

18

Augusti

50%

27°

-

15

September

61%

22°

-

10

Oktober

63%

15°

-

9

November

57%

-

8

December

56%

-3°

-

6