Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-3°

-

2

Februari

66%

-

2

Mars

66%

-

2

April

62%

16°

-

5

Maj

63%

23°

-

8

Juni

59%

27°

-

11

Juli

50%

29°

-

14

Augusti

56%

28°

-

11

September

65%

24°

-

7

Oktober

66%

17°

-

6

November

61%

-

3

December

61%

-

1