Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-7°

-

4

Februari

64%

-3°

-

4

Mars

65%

-

5

April

60%

15°

-

7

Maj

60%

23°

-

9

Juni

56%

27°

-

12

Juli

47%

28°

-

15

Augusti

53%

28°

-

13

September

63%

23°

-

9

Oktober

63%

15°

-

7

November

58%

-

5

December

57%

-4°

-

4