Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-5°

-

3

Februari

63%

-

4

Mars

64%

-

5

April

61%

16°

-

7

Maj

60%

22°

-

10

Juni

55%

26°

-

13

Juli

46%

28°

-

15

Augusti

52%

28°

-

13

September

62%

23°

-

8

Oktober

64%

16°

-

9

November

57%

-

7

December

56%

-2°

-

4