Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-6°

-

5

Februari

63%

-3°

-

5

Mars

64%

-

6

April

61%

14°

-

8

Maj

60%

21°

-

10

Juni

55%

25°

-

13

Juli

46%

27°

-

17

Augusti

52%

27°

-

14

September

62%

22°

-

9

Oktober

64%

15°

-

8

November

57%

-

7

December

56%

-3°

-

4