Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-12°

-

6

Februari

65%

-7°

-

6

Mars

65%

-

6

April

58%

13°

-

8

Maj

57%

21°

-

11

Juni

54%

26°

-

13

Juli

48%

28°

-

16

Augusti

52%

26°

-

14

September

61%

21°

-

11

Oktober

62%

12°

-

8

November

60%

-

6

December

56%

-8°

-

6