Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-9°

-

4

Februari

63%

-6°

-

5

Mars

63%

-

5

April

55%

13°

-

9

Maj

52%

20°

-

12

Juni

45%

23°

-

16

Juli

40%

25°

-

17

Augusti

44%

25°

-

16

September

55%

20°

-

12

Oktober

60%

13°

-

9

November

58%

-

6

December

54%

-7°

-

4