Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-8°

-

4

Februari

65%

-4°

-

4

Mars

65%

-

5

April

60%

15°

-

7

Maj

59%

22°

-

9

Juni

56%

27°

-

12

Juli

48%

28°

-

15

Augusti

53%

27°

-

13

September

63%

22°

-

9

Oktober

63%

14°

-

7

November

59%

-

5

December

58%

-5°

-

4