Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-8°

-

3

Februari

66%

-4°

-

3

Mars

66%

-

4

April

61%

15°

-

5

Maj

60%

23°

-

8

Juni

57%

27°

-

11

Juli

49%

29°

-

14

Augusti

55%

28°

-

12

September

64%

23°

-

8

Oktober

64%

14°

-

6

November

60%

-

4

December

59%

-5°

-

3