Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-8°

-

4

Februari

62%

-4°

-

5

Mars

62%

-

5

April

55%

13°

-

8

Maj

53%

20°

-

12

Juni

45%

23°

-

16

Juli

40%

26°

-

17

Augusti

43%

26°

-

15

September

54%

21°

-

12

Oktober

59%

13°

-

8

November

56%

-

6

December

53%

-6°

-

4