Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-10°

-

5

Februari

66%

-6°

-

5

Mars

65%

-

5

April

59%

14°

-

8

Maj

58%

22°

-

10

Juni

55%

26°

-

13

Juli

48%

28°

-

16

Augusti

52%

26°

-

14

September

62%

21°

-

10

Oktober

62%

13°

-

8

November

60%

-

6

December

58%

-7°

-

6