Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-10°

-

6

Februari

65%

-6°

-

6

Mars

65%

-

7

April

58%

14°

-

9

Maj

57%

22°

-

11

Juni

53%

26°

-

14

Juli

46%

28°

-

17

Augusti

51%

26°

-

15

September

60%

21°

-

11

Oktober

62%

13°

-

9

November

59%

-

7

December

57%

-7°

-

7