Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-7°

-

4

Februari

61%

-4°

-

5

Mars

61%

-

6

April

53%

13°

-

9

Maj

51%

20°

-

12

Juni

42%

22°

-

16

Juli

38%

25°

-

17

Augusti

43%

26°

-

15

September

54%

21°

-

12

Oktober

59%

14°

-

8

November

56%

-

6

December

54%

-4°

-

4