Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-11°

-

3

Februari

67%

-6°

-

3

Mars

67%

-

4

April

60%

14°

-

5

Maj

59%

22°

-

8

Juni

57%

26°

-

12

Juli

50%

28°

-

14

Augusti

56%

27°

-

12

September

63%

21°

-

9

Oktober

64%

13°

-

6

November

62%

-

4

December

60%

-8°

-

3