Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-9°

-

6

Februari

64%

-5°

-

6

Mars

65%

-

7

April

59%

14°

-

9

Maj

58%

22°

-

11

Juni

54%

25°

-

14

Juli

45%

27°

-

17

Augusti

50%

26°

-

15

September

61%

21°

-

10

Oktober

62%

14°

-

9

November

58%

-

8

December

57%

-6°

-

7