Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-11°

-

7

Februari

65%

-8°

-

6

Mars

65%

-

7

April

58%

12°

-

9

Maj

56%

20°

-

12

Juni

51%

24°

-

15

Juli

44%

26°

-

18

Augusti

48%

25°

-

16

September

58%

20°

-

12

Oktober

61%

12°

-

9

November

58%

-

8

December

56%

-8°

-

8