Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

-10°

-

3

Februari

69%

-6°

-

3

Mars

68%

-

3

April

61%

14°

-

4

Maj

60%

22°

-

7

Juni

59%

27°

-

11

Juli

52%

29°

-

14

Augusti

58%

27°

-

11

September

64%

22°

-

8

Oktober

66%

13°

-

5

November

64%

-

3

December

62%

-7°

-

3