Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-13°

-

4

Februari

72%

-9°

-

4

Mars

70%

-

4

April

60%

11°

-

6

Maj

59%

20°

-

9

Juni

58%

25°

-

13

Juli

52%

26°

-

16

Augusti

57%

24°

-

14

September

61%

19°

-

11

Oktober

66%

10°

-

6

November

66%

-3°

-

5

December

64%

-11°

-

5