Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

-3°

-

1

Februari

72%

-

1

Mars

68%

-

2

April

64%

17°

-

3

Maj

65%

24°

-

4

Juni

65%

28°

-

5

Juli

62%

30°

-

9

Augusti

64%

28°

-

8

September

65%

23°

-

6

Oktober

70%

16°

-

4

November

74%

-

2

December

74%

-2°

-

1