Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-7°

-

2

Februari

67%

-3°

-

2

Mars

67%

-

3

April

62%

16°

-

4

Maj

61%

23°

-

7

Juni

59%

27°

-

10

Juli

51%

29°

-

13

Augusti

56%

28°

-

11

September

65%

23°

-

7

Oktober

66%

15°

-

5

November

62%

-

3

December

60%

-5°

-

2