Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

-5°

-

2

Februari

69%

-2°

-

2

Mars

68%

-

3

April

64%

15°

-

5

Maj

65%

23°

-

8

Juni

62%

26°

-

13

Juli

53%

28°

-

15

Augusti

57%

26°

-

13

September

67%

22°

-

8

Oktober

68%

14°

-

5

November

66%

-

2

December

65%

-3°

-

1