Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-18°

-

5

Februari

72%

-14°

-

4

Mars

70%

-3°

-

4

April

62%

-

6

Maj

62%

18°

-

7

Juni

60%

25°

-

12

Juli

56%

26°

-

16

Augusti

59%

24°

-

14

September

61%

17°

-

10

Oktober

68%

-

5

November

63%

-6°

-

5

December

59%

-16°

-

6