Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-19°

-

6

Februari

71%

-13°

-

6

Mars

68%

-3°

-

6

April

57%

-

7

Maj

56%

18°

-

10

Juni

56%

23°

-

14

Juli

50%

25°

-

17

Augusti

54%

23°

-

17

September

55%

17°

-

12

Oktober

62%

-

6

November

61%

-7°

-

7

December

56%

-17°

-

9