Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

14

Februari

21%

10°

-

15

Mars

21%

15°

-

19

April

26%

21°

-

19

Maj

32%

26°

-

18

Juni

37%

30°

-

14

Juli

59%

34°

-

10

Augusti

59%

33°

-

10

September

47%

29°

-

9

Oktober

40%

23°

-

12

November

37%

17°

-

12

December

35%

12°

-

12