Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

16

Februari

16%

-

15

Mars

18%

12°

-

19

April

24%

18°

-

21

Maj

29%

23°

-

20

Juni

35%

26°

-

17

Juli

55%

30°

-

13

Augusti

55%

29°

-

14

September

45%

25°

-

11

Oktober

35%

20°

-

15

November

31%

14°

-

15

December

27%

-

15