Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

16

Februari

15%

-

15

Mars

18%

14°

-

19

April

24%

20°

-

20

Maj

30%

25°

-

19

Juni

36%

28°

-

17

Juli

56%

32°

-

12

Augusti

56%

32°

-

13

September

46%

28°

-

10

Oktober

35%

22°

-

15

November

31%

16°

-

15

December

26%

11°

-

14