Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

15

Februari

18%

10°

-

16

Mars

19%

15°

-

20

April

24%

21°

-

20

Maj

31%

27°

-

18

Juni

37%

30°

-

14

Juli

59%

34°

-

10

Augusti

58%

34°

-

11

September

48%

29°

-

9

Oktober

41%

23°

-

13

November

38%

17°

-

13

December

34%

12°

-

13