Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

12

Februari

31%

10°

-

13

Mars

29%

15°

-

16

April

34%

21°

-

17

Maj

39%

26°

-

15

Juni

42%

30°

-

13

Juli

58%

33°

-

10

Augusti

62%

33°

-

9

September

48%

28°

-

10

Oktober

44%

23°

-

12

November

43%

17°

-

12

December

41%

11°

-

11