Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

9

Februari

36%

-

9

Mars

36%

14°

-

12

April

40%

21°

-

13

Maj

44%

26°

-

12

Juni

47%

30°

-

11

Juli

53%

32°

-

12

Augusti

58%

32°

-

12

September

46%

27°

-

12

Oktober

45%

22°

-

12

November

44%

16°

-

10

December

43%

10°

-

9