Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

8

Februari

32%

-

9

Mars

33%

14°

-

12

April

38%

20°

-

14

Maj

41%

25°

-

13

Juni

45%

30°

-

11

Juli

50%

31°

-

13

Augusti

54%

31°

-

13

September

41%

26°

-

14

Oktober

41%

21°

-

13

November

39%

15°

-

11

December

37%

-

9