Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

34%

10°

-

12

Mars

32%

15°

-

15

April

37%

21°

-

16

Maj

41%

27°

-

14

Juni

44%

30°

-

13

Juli

57%

33°

-

10

Augusti

62%

33°

-

9

September

49%

28°

-

10

Oktober

46%

23°

-

11

November

45%

17°

-

11

December

44%

11°

-

10