Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

11

Februari

32%

10°

-

12

Mars

31%

15°

-

16

April

35%

21°

-

16

Maj

40%

26°

-

15

Juni

43%

30°

-

13

Juli

57%

33°

-

10

Augusti

62%

33°

-

9

September

49%

28°

-

10

Oktober

45%

23°

-

11

November

45%

17°

-

11

December

43%

11°

-

10