Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

6

Februari

38%

-

7

Mars

39%

15°

-

10

April

42%

21°

-

12

Maj

46%

27°

-

11

Juni

49%

31°

-

10

Juli

51%

32°

-

13

Augusti

55%

32°

-

12

September

45%

27°

-

13

Oktober

46%

22°

-

11

November

44%

15°

-

9

December

43%

-

7