Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

7

Februari

39%

-

8

Mars

40%

14°

-

10

April

43%

21°

-

12

Maj

47%

26°

-

11

Juni

49%

31°

-

10

Juli

52%

32°

-

13

Augusti

57%

31°

-

12

September

47%

26°

-

12

Oktober

48%

22°

-

11

November

47%

15°

-

9

December

46%

-

7