Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

3

Februari

48%

-

5

Mars

49%

14°

-

6

April

51%

21°

-

8

Maj

56%

27°

-

7

Juni

56%

32°

-

8

Juli

49%

32°

-

13

Augusti

53%

31°

-

11

September

50%

26°

-

10

Oktober

54%

21°

-

8

November

53%

14°

-

6

December

53%

-

3