Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

4

Februari

46%

-

6

Mars

46%

14°

-

8

April

48%

21°

-

9

Maj

52%

27°

-

8

Juni

53%

32°

-

8

Juli

49%

32°

-

13

Augusti

54%

31°

-

11

September

49%

27°

-

10

Oktober

52%

22°

-

8

November

52%

15°

-

7

December

51%

-

5