Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

2

Februari

52%

-

4

Mars

53%

14°

-

5

April

54%

21°

-

7

Maj

58%

27°

-

6

Juni

58%

32°

-

8

Juli

50%

31°

-

13

Augusti

53%

30°

-

11

September

53%

26°

-

9

Oktober

57%

20°

-

7

November

56%

13°

-

5

December

55%

-

3