Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-12°

-

4

Februari

67%

-7°

-

4

Mars

67%

-

4

April

59%

13°

-

6

Maj

58%

22°

-

9

Juni

57%

26°

-

12

Juli

51%

28°

-

15

Augusti

56%

27°

-

12

September

63%

21°

-

10

Oktober

64%

12°

-

6

November

62%

-

4

December

59%

-9°

-

4