Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-16°

-

7

Februari

68%

-10°

-

6

Mars

65%

-

6

April

55%

11°

-

8

Maj

54%

19°

-

12

Juni

53%

24°

-

14

Juli

49%

26°

-

16

Augusti

50%

24°

-

15

September

55%

18°

-

13

Oktober

60%

-

8

November

61%

-3°

-

7

December

56%

-14°

-

8