Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

-11°

-

3

Februari

70%

-6°

-

3

Mars

68%

-

3

April

61%

14°

-

5

Maj

60%

22°

-

8

Juni

59%

27°

-

11

Juli

52%

29°

-

14

Augusti

58%

27°

-

12

September

64%

21°

-

9

Oktober

66%

12°

-

5

November

65%

-

3

December

63%

-9°

-

3