Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-12°

-

5

Februari

66%

-8°

-

5

Mars

66%

-

5

April

59%

13°

-

7

Maj

57%

22°

-

10

Juni

56%

26°

-

13

Juli

50%

28°

-

15

Augusti

54%

26°

-

13

September

62%

21°

-

10

Oktober

62%

12°

-

7

November

60%

-

6

December

57%

-9°

-

6