Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-13°

-

7

Februari

65%

-9°

-

6

Mars

65%

-

6

April

57%

12°

-

8

Maj

55%

20°

-

12

Juni

52%

25°

-

14

Juli

48%

27°

-

16

Augusti

51%

26°

-

15

September

59%

20°

-

12

Oktober

61%

12°

-

9

November

59%

-

7

December

56%

-10°

-

7