Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-12°

-

6

Februari

66%

-8°

-

6

Mars

64%

-

6

April

54%

12°

-

8

Maj

52%

20°

-

13

Juni

48%

24°

-

16

Juli

45%

27°

-

15

Augusti

47%

26°

-

15

September

56%

20°

-

13

Oktober

61%

12°

-

9

November

61%

-

7

December

58%

-10°

-

7