Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-14°

-

4

Februari

67%

-10°

-

4

Mars

66%

-

4

April

58%

12°

-

6

Maj

57%

21°

-

10

Juni

57%

26°

-

13

Juli

51%

28°

-

15

Augusti

55%

26°

-

13

September

61%

20°

-

11

Oktober

63%

11°

-

7

November

62%

-2°

-

5

December

58%

-12°

-

5