Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-11°

-

2

Februari

65%

-6°

-

4

Mars

65%

-

5

April

56%

13°

-

7

Maj

53%

20°

-

13

Juni

48%

24°

-

15

Juli

45%

26°

-

15

Augusti

48%

25°

-

14

September

57%

20°

-

10

Oktober

60%

12°

-

8

November

59%

-

6

December

56%

-9°

-

4