Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-14°

-

5

Februari

66%

-9°

-

5

Mars

66%

-

5

April

58%

13°

-

6

Maj

57%

21°

-

10

Juni

56%

26°

-

13

Juli

51%

28°

-

15

Augusti

55%

26°

-

13

September

61%

20°

-

11

Oktober

63%

11°

-

7

November

61%

-1°

-

5

December

57%

-11°

-

6