Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-15°

-

6

Februari

67%

-10°

-

5

Mars

65%

-

6

April

54%

12°

-

8

Maj

52%

20°

-

12

Juni

51%

24°

-

14

Juli

48%

27°

-

15

Augusti

49%

25°

-

15

September

55%

19°

-

12

Oktober

60%

10°

-

9

November

61%

-2°

-

6

December

57%

-13°

-

7