Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-10°

-

3

Februari

64%

-6°

-

4

Mars

62%

-

6

April

53%

11°

-

8

Maj

51%

17°

-

14

Juni

43%

21°

-

16

Juli

40%

24°

-

17

Augusti

44%

24°

-

15

September

56%

19°

-

10

Oktober

61%

11°

-

8

November

60%

-

6

December

57%

-9°

-

4