Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-10°

-

4

Februari

64%

-6°

-

5

Mars

62%

-

6

April

53%

12°

-

9

Maj

51%

19°

-

13

Juni

43%

22°

-

17

Juli

40%

25°

-

17

Augusti

44%

25°

-

16

September

56%

20°

-

12

Oktober

61%

12°

-

9

November

60%

-

6

December

57%

-7°

-

5