Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-14°

-

6

Februari

66%

-9°

-

6

Mars

65%

-

6

April

57%

13°

-

7

Maj

56%

21°

-

11

Juni

54%

25°

-

13

Juli

49%

27°

-

16

Augusti

52%

26°

-

14

September

60%

20°

-

12

Oktober

62%

11°

-

8

November

60%

-1°

-

7

December

56%

-10°

-

7